Overzicht

Locatie en kaart

Reviews (94) 8.9

Reviews over het appartement

94 reviews om eventuele twijfel weg te nemen. Laat je overtuigen en kies het perfecte appartement.

Realtime,
ongecensureerde reviews
Totaal score
Inchecken / uitchecken 9.3
Schoonmaak 9.1
Comfort 8.7
Prijs / kwaliteit 8.6
8.9

Sorteer op:

, vriendengroep, , Frankrijk I 16 Aug 2016

"zeer mooi appartement in een rustige omgeving maar dichtbij woonruimten. Hoewel appartement is voorzien van een terras, is die, indien het geen biedt een onvergetelijk uitzicht het toch een onbetwistbare plus punt... "

"appartement tres agréable dans un quartier tranquille mais proche des quartiers vivants. appartement bien équipé avec une terrasse qui si elle n'offre pas une vue inoubliable constitue néanmoins un point positif incontestable.. "

 
Inchecken / uitchecken 8
Schoonmaak 10
Comfort 8
Prijs / kwaliteit 7
8.3
, vriendengroep, STRASBOURG, Frankrijk I 29 Jun 2016

"Locatie ideaal voor een bezoek aan Lissabon, zeer comfortabel en mooi ingericht "

"Emplacement idéal pour visiter lisbonne, très confortable et joliment décoré "

 
Inchecken / uitchecken 10
Schoonmaak 8
Comfort 8
Prijs / kwaliteit 8
8.5
, vriendengroep, Amsterdam, Nederland I 03 Jun 2016

"Het dakterras was echt perfect. Daar hebben wij ontzettend van genoten. Het appartement ligt in een leuk wijkje met in de buurt al de nodige tentjes en parken. Het in en uit checken verliep vlekkeloos en we kregen zelfs een lift terug naar het vliegveld. Daarnaast gaf de eigenaresse gelijk handig tips en informatie. Erg leuk appartement."

 
Inchecken / uitchecken 10
Schoonmaak 8
Comfort 8
Prijs / kwaliteit 8
8.5
, vriendengroep, PARIS, Frankrijk I 15 Jul 2015

"Dit was de 2e tijd waren we het verblijf in dit appartement en we kunnen niet wachten voor de 3e! Het is ideaal gelegen in het hart van Lissabon, het appartement is groot en het terras gewoon perfect!"

"This was the 2nd time we were staying in this apartment and we can't wait for the 3rd! It is ideally located in the heart of Lisbon, the apartment is great and the terrace just perfect!"

 
Inchecken / uitchecken 10
Schoonmaak 10
Comfort 10
Prijs / kwaliteit 10
10
, jong stel, Wiesbaden, Duitsland I 07 Jul 2015

"Super appartement. Misschien een beetje te strak voor vier volwassene voor paar indien nodig plus kinderen gewoon perfect... goede ligging, mooi terras... grote stad"

"Super Appartment. Vielleicht ein bisschen zu eng für vier Erwachsene, für Paar ggf. Plus kids einfach ideal... gute Lage, schöne Terrase..tolle Stadt"

 
Inchecken / uitchecken 10
Schoonmaak 8
Comfort 8
Prijs / kwaliteit 10
9.0
, vriendengroep, noordbergum, Nederland I 07 Jun 2015

"Het was een fijn appartement en de ligging was prima, fijne bijkomstigheid een terras."

 
Inchecken / uitchecken 8
Schoonmaak 8
Comfort 8
Prijs / kwaliteit 8
8.0
, jong stel, Newcastle, Verenigd Koninkrijk I 25 Mar 2015

"Mooi appartement op een goede locatie. Er is een supermarkt in de buurt en ook een metrostation plus cafés en een park. Eigenaar was zeer aardig en zeer behulpzaam."

"Lovely apartment in a good location. There is a supermarket nearby and also a metro station plus cafés and a park. Owner was very nice and very helpful."

 
Inchecken / uitchecken 10
Schoonmaak 10
Comfort 10
Prijs / kwaliteit 10
10
, volwassen stel, New York, Verenigde Staten I 02 Mar 2015

"Het appartement is gelegen in een rustige straat en is op de bovenste verdieping van een walk-up gebouw. Er is een kleine markt ongeveer 2 straten verderop en u kunt lopen naar Praco Principe Real in ongeveer 5 minuten. Zorg ervoor dat Bekijk de biologische markt ligt er op zaterdag van 9 am - 2 pm. Er zijn 2 slaapkamers, maar wees gewaarschuwd: de kleinste van de 2, die directe toegang heeft tot het terras, lijkt niet praktisch voor 2 personen om te slapen in als gevolg van de toonhoogte van het dak. U kunt alleen/sluit het bed in die kamer van de ene kant. Terwijl de foto's van het appartement vrij vertegenwoordiger van wat het appartement daadwerkelijk uitziet en het WiFi/Internet heel goed werkt, waren we nogal teleurgesteld met ons verblijf. We hadden het appartement geboekt voor 4 nachten in februari 2015. Bij aankomst werden we voldaan door de eigenaar die gaf ons een korte rondleiding door de kamers. Wij zagen en hoorden enkele rode vlaggen meteen. Ten eerste, de badkamer heeft een zeer groot gebied van zwarte schimmel die loopt langs het gebied waar de achterste muur voldoet aan het plafond. Ten tweede, de eigenaar vertelde ons dat terwijl ze had 3 ruimte Verwarming in het appartement, we moeten alleen hooguit 2 tegelijk gebruiken. Met behulp van meer dan 2 zorgt ervoor dat de stroomonderbreker te mislukken. Vervolgens vermeld zij dat de ontstekingen voor de gas-kookplaat niet werkt en dat we gebruiken wedstrijden moeten zouden aan het licht het. Vervolgens, wanneer ze toonde ons het dek ze merkte dat ze "merkte" dat de zetel van een van de stoelen gebroken was. Later tijdens onze eerste dag begonnen we te merken veel kleine bruine mieren in zowel de badkamer en de keuken. Dan begonnen wij te merken hen in de woonkamer en de kleinere slaapkamer. Dan wij vond ze kruipen op de muur van de grotere slaapkamer in het midden van de nacht. We gebruikten sommige bug spray om te proberen om zich te ontdoen van hen, maar het probleem bleef. Op de 5de dag van ons verblijf de ant besmetting werd zeer alarmerende zoals we grote zwermen van hen in de besteklade en in de vaatwasser gevonden. Na opnieuw spuiten we noemden de eigenaar en kwam ze door te onderzoeken. Zij beweerde dat ze nog nooit gezien mieren er vóór, en gaf ons een soort van bestrijdingsmiddelen te plaatsen rond het appartement die nacht en vertelde ons dat ze zou komen terug de volgende dag om het schoon te. Ze kwam terug de volgende dag en gereinigd en dat leek het probleem aan te pakken. Ook ontdekten we op onze eerste nacht dat de meeste van de verlichting in de keuken niet werkte. Er is geen overhead licht in de keuken helemaal - is verlichting voorzien door 7 kleine lampjes op de bodem van de kabinetten en een licht dat is ingebouwd in de uitlaat motorkap boven het fornuis. 4 van de 7 kabinet lichten werkten niet, noch was het licht boven de kachel. We geïnformeerd de eigenaar van dit probleem, en het licht boven de kachel werd vervangen, maar de 4 kabinet lichten waren niet hersteld tijdens ons verblijf. Dientengevolge, was het niet gemakkelijk om te koken op nacht in de keuken als gevolg van de duisternis. Echter, onze problemen niet ten einde. Wat de elektriciteit is het niet mogelijk om te gebruiken van meer dan 1 of 2 van de apparaten op een moment, met inbegrip van de verwarmingsautomaten. Zo hebt u 2 kachels op (bijvoorbeeld 1 in de slaapkamer) + 1 in de woonkamer, draaien op een ander toestel (b.v., haar droger, afwasmachine, enz.) zal leiden tot de vermogenschakelaar te mislukken. In feite, vonden we dat we waren niet kundig voor stormloop ieder andere apparaten helemaal terwijl de afwasmachine liep zoals de vermogenschakelaar zou herhaaldelijk niet meer werken. Dit kan niet worden een groot probleem in de zomer als het warm uit, maar in februari wanneer de nacht temperaturen zijn regelmatig in de 8C - 10C variëren, moet u de verwarmingsautomaten op in dit appartement. Zonder hen de temperatuur in het appartement is niet zo verschillend van de buitenlucht. Op de zevende dag van ons verblijf, die een vrijdag was, terug we naar het appartement rond 8 pm na sinds uit 8 am te vinden dat er was helemaal geen elektriciteit. Er was elektriciteit in de rest van het gebouw, maar niet in dit appartement. Na het aanroepen van de eigenaar, ze kwam door en de macht bedrijf genoemd. Blijkbaar sommige rekeningen niet hadden betaald en er was geen manier om de macht hersteld tot de volgende maandag (!). Zonder elektriciteit in dit appartement zal u ook hebben geen warmte of warm water. Als zodanig was het noodzakelijk voor ons om te verlaten het appartement de volgende ochtend voor een hotel voor het evenwicht van ons verblijf in Lissabon. De eigenaar was zeer beleefd en verontschuldigend over dit alles en ook ons 4 nachten betalingen terugbetaald. Het appartement was echter te wijten aan alle problemen het minste aangenaam deel van ons verblijf in Lissabon. Met de elektriciteit afgesneden is onvergeeflijk voor elke huiseigenaar wanneer er op korte termijn huurders logeren in het huis. En de problemen met de vermogenschakelaar zijn een reus overlast. Voor ons waren er gewoon te veel gedoe om te behandelen voor een korte bezoek. Het leek me elke dag hadden we 1 of meer problemen in het appartement we hadden om te proberen een oplossing voor te vinden. En dan, natuurlijk, waren we gedwongen om op te geven van het appartement wegens gebrek aan elektriciteit. Al deze kwesties slechts tot het afleiden van ons verblijf in Lissabon geserveerd."

"The apartment is located on a quiet street and is on the top floor of a walk-up building. There is a small market about 2 blocks away and you can walk to Praco Principe Real in about 5 minutes. Be sure to check out the organic market located there on Saturdays from 9am - 2pm. There are 2 bedrooms but be warned: the smaller of the 2, which has direct access to the terrace, does not seem practical for 2 people to sleep in due to the pitch of the roof. You can only enter/exit the bed in that room from one side. While the pictures of the apartment are quite representative of what the apartment actually looks like and the WiFi/Internet works quite well, we were quite disappointed with our stay. We had booked the apartment for 8 nights in Feb 2015. Upon arrival we were met by the owner who gave us an brief tour of the rooms. We saw and heard some red flags right away. First, the bathroom has a very large area of black mold that runs along the area where the back wall meets the ceiling. Second, the owner told us that while she had 3 space heaters in the apartment, we should only use at most 2 at a time. Using more than 2 will cause the circuit breaker to fail. Then she mentioned that the igniter for the gas stovetop doesn't work and that we'd have to use matches to light it. Then, when she showed us the deck she commented that she "just noticed" that the seat of one of the chairs was broken. Later during our first day we started to notice many small brown ants in both the bathroom and the kitchen. Then we started to notice them in the living area and the smaller bedroom. Then we found them crawling up the wall of the larger bedroom in the middle of the night. We used some bug spray to try to get rid of them but the problem continued. On the 5th day of our stay the ant infestation became VERY alarming as we found huge swarms of them in the cutlery drawer and in the dishwasher. After spraying again we called the owner and she came by to investigate. She claimed she'd never seen ants there before, and gave us some sort of pesticide to place around the apartment that night and told us she would come back the next day to clean it up. She did come back the next day and cleaned and that seemed to address the problem. We also discovered on our first night that most of the lighting in the kitchen was not working. There is no overhead light in the kitchen at all - lighting is provide by 7 small lights located on the bottom of the cabinets and a light built into the exhaust hood above the stove. 4 of the 7 cabinet lights were not working, nor was the light above the stove. We informed the owner of this problem, and the light above the stove was replaced, but the 4 cabinet lights were not repaired during our stay. As a result, it was not easy to cook at night in the kitchen due to the darkness. However, our problems didn't end there. Regarding the electricity, it is not possible to use more than 1 or 2 of the appliances at a time, including the heaters. So if you have 2 heaters on (e.g., 1 in the bedroom + 1 in the living room), turning on any other appliance (e.g., hair dryer, dish washer, etc..) will cause the circuit breaker to fail. In fact, we found we weren't able to run any other appliances at all while the dish washer was running as the circuit breaker would repeatedly fail. This might not be a big problem in the summer when it is warm out, but in February when the night temperatures are regularly in the 8C - 10C range, you will need the heaters on in this apartment. Without them the temperature inside the apartment isn't all that different from the outside air. On the 7th day of our stay, which was a Friday, we returned to the apartment at around 8pm after having been out since 8am to find there was no electricity at all. There was electricity in the rest of the building, but not in this apartment. After calling the owner, she came by and called the power company. Apparently some bills hadn't been paid and there was no way to get the power restored until the following Monday (!!). Without electricity in this apartment you will also have no heat or hot water. As such, it was necessary for us to abandon the apartment the next morning for a hotel for the balance of our stay in Lisbon. The owner was very polite and apologetic about all of this and also refunded us 4 nights payments. However, due to all the problems the apartment was the least enjoyable part of our stay in Lisbon. Having the electricity cut off is inexcusable for any homeowner when there are short-term renters staying in the home. And the problems with the circuit breaker are a giant nuisance. For us, there were simply too many hassles to deal with for a short-term visit. It seemed like every day we had 1 or more problems in the apartment we had to try to find a solution for. And then, of course, we were forced to abandon the apartment due to lack of electricity. All of these issues served only to detract from our stay in Lisbon."

 
Inchecken / uitchecken 8
Schoonmaak 7
Comfort 4
Prijs / kwaliteit 7
6.5
, familie met jonge kinderen, Berlin, Duitsland I 15 Sep 2014

"Appartement hield ons zeer goed en we voelden zeer thuis. Wie is zeer beperken, moet u in principe geen appartement onder het dak of dakterras in Lissabon boeken. De luchthaven ligt dicht bij de stad en u kunt opstijgen en de landing van vliegtuigen eigenlijk overal in de stad zien en horen. Alleen is het minder tijdens de dag als 's avonds wanneer kijkt uit over de stad zou zelfs een wijn drinken. Afhankelijk van welke richting de wind komt, kunt u kijken vanaf het dakterras van landenen of lancering vliegtuigen. Tussen ca. 23,00 en 6,00 rust in de lucht. De opposite House werd gerenoveerd ten tijde van ons bezoek en was er ook tijdens de dag om te horen van de ene of de andere ambachtslieden. Beide, maar niet echt de moeite ons. Verwacht niet alleen absolute stilte in een grote stad... Het appartement zelf is relatief klein, maar zeer goed gesneden en met een aangename ruimte. Er zijn overal, Vensters en weergaven, dus geen gevoel van beperktheid. Integendeel. Wij (2 volwassenen + 1 kind) heb niet gevoeld dat het was te klein of te krap. Het prachtig dakterras met uitzicht is een ander hoogtepunt. Het kan worden enigszins krap voor 4 volwassenen. De foto's weerspiegelen de werkelijkheid goed. De opnames (opgenomen met een heel brede hoek-object) de realiteit van hoe gerehabiliteerd eindigde beetje :-) In het appartement is er ook Internet/Wi-Fi. De elektrische problemen zijn nu vastgesteld op basis van de verhuurder. Alles werkte perfect. Het appartement is echt uitgerust met alles wat u nodig zou kunnen hebben aan: door vaatwasser hebben wasmachine, tot aan ijzer, juicer, broodrooster, Blender, pannen, potten, een haardroger, paraplu's, parasols, enz. Aangezien geen wens open blijft. Servies en pannen zijn zoals gewoonlijk van IKEA. We hadden een paar lusjes voor de vaatwasser met niet hoeft te kopen een hele doos. Wie graag Cook, kunnen zich vermaken in de kleine keuken. Helaas ontbrak een aardappel dunschiller en kunt u overwegen of gasten niet mee te zijn favoriete mes en een redelijke wijn gebruiksvoorwerpen als een gepassioneerde Cook vanuit huis nemen. De matrassen zijn moeilijk maar niet super comfortabel maar ten minste aangenaam. Voor air conditioning zijn elektrische radiatoren of mobiele ventilatoren beschikbaar, afhankelijk van de weersomstandigheden. Air conditioning ontbreekt. Het kan er zeker heel warm onder het dak in de hoogte van de zomer. Nu in September was alles perfect. Een pakje thee wordt aanbevolen voor een rustige slaap met Windows open en alles is goed. De ligging van het appartement is perfect in onze mening. U kunt bereiken veel wandelen. Dichter in de buurt zijn winkels en een goed uitgeruste, kleine supermarkt, die elke dag tot 21:00 uur geopend is. Verdere verloop is prachtige, parkachtige kleine een min of meer voor de deur met restaurant en cafés. Er is ook een bus en in goede 10 min lopen van het station op de volgende metro. Tot slot, een dank aan Cristina, die ons zeer vriendelijke en betrouwbare heeft begeleid. In een paar gevallen waar als had een vraag, ze was altijd kan worden bereikt. Verder kunnen wij het appartement met kleine beperkingen als het lawaai betreffende daarom absoluut aanbevelen. "

"Uns hat das Appartement ausgesprochen gut gefallen und wir haben uns sehr wohl gefühlt. Wer sehr lärmempfindlich ist, sollte in Lissabon grundsätzlich kein Appartement unterm Dach oder mit Dachterrasse buchen. Der Flughafen liegt stadtnah und man kann startende und landende Flugzeuge eigentlich überall in der Innenstadt sehen und hören. Nur fällt das tagsüber weniger auf als abends, wenn bei einem Blick über die Stadt noch einen Wein trinken möchte. Je nachdem, aus welcher Richtung der Wind kommt, kann man von der Dachterrasse aus landenen oder startenden Flugzeugen zuschauen. Zwischen ca. 23.00 und 6.00 herscht Ruhe in der Luft. Das gegenüberliegende Haus wurde zur Zeit unseres Besuches renoviert und auch da war tagsüber das eine oder andere Handwerkergeräusch zu hören. Uns hat beides aber nicht wirklich gestört. Absolute Stille darf man in einer Großstadt eben nicht erwarten… Das Appartement selber ist relativ klein aber sehr gut geschnitten und mit einer angenehmen Raumaufteilung. Überall gibt es Fenster und Durchblicke, so daß kein Gefühl von Enge aufkommt. Im Gegenteil. Wir (2 Erwachsene + 1 Kind) hatten nicht das Gefühl, das es zu klein oder zu eng war. Die schöne Dachterrasse mit Aussicht ist ein zusätzliches Highlight. Für 4 Erwachsene könnte es etwas eng werden. Die Fotos geben die Realität gut wieder. Die Aufnahmen (mit einem ziemlichen Weitwinkelobjekt aufgenommen) schmeicheln der Realität -wie immer- ein bischen :-) Im Appartement gibt es inzwischen auch Internet/Wlan. Die Elektrikprobleme sind nach Angabe der Vermieterin inzwischen behoben. Alles funktionierte tadellos. Ausgestattet ist das Appartement wirklich mit allem, was man so brauchen könnte: von Geschirrspüler, über Waschmaschine, bis zu Bügeleisen, Saftpresse, Toaster, Pürierstab, Pfannen, Töpfe, Fön, Regenschirme, Sonnenschirme,, etc. Da bleibt kein Wunsch offen. Geschirr und Pfannen sind wie üblich von Ikea. Wir hatten ein paar Tabs für den Geschirrspüler mit dabei um nicht gleich einen ganzen Karton kaufen zu müssen. Wer gerne kocht, kann sich in der kleinen Küche gut austoben. Ein Sparschäler fehlte leider und man kann überlegen, ob man als leidenschaftlicher Koch von zuhause nicht gleich sein Lieblingsmesser und ein vernünftiges Weinbesteck mitbringt. Die Matratzen sind zwar nicht super komfortabel aber zumindest angenehm hart. Für die Klimatisierung sind je nach Wetterlage Elektroheizkörper oder mobile Ventilatoren vorhanden. Eine Klimatisierung fehlt. Da kann es im Hochsommer sicher recht warm unter dem Dach werden. Jetzt im September war alles perfekt. Für einen ruhigen Schlaf bei offenen Fenstern empfiehlt sich ein Päckchen Ohropax und alles ist gut. Die Lage der Wohnung ist unser Meinung nach perfekt. Man kann vieles zu Fuß erreichen. In unmittelbarer näher sind Geschäfte und ein gut ausgestatteter, kleiner Supermarkt, der jeden Tag bis 21.00 geöffnet ist. Des weiteren befindet sich mehr oder weniger vor der Tür einen schöner, parkähnlicher kleiner Platz mit Restaurant und Cafes. Dort hält auch ein Bus und in gut 10 Min ist man zu Fuß bei der nächsten Metro Station. Abschließend noch ein Dankeschön an Cristina, die uns sehr freundlich und zuverlässig betreut hat. In den wenigen Fällen, wo wie eine Frage hatten, war sie telefonisch immer erreichbar. Wir können das Appartement mit den kleinen Einschränkungen, den Lärmpegel betreffend daher absolut weiter empfehlen. "

 
Inchecken / uitchecken 10
Schoonmaak 10
Comfort 10
Prijs / kwaliteit 8
9.5
, vriendengroep, Muenchen, Duitsland I 01 Jul 2014

"Zeer mooie, goed onderhouden klein appartement (maar geen 60 m2, maar eerder 30-40 m2 als gevolg van de vele hoeken). Werkelijke 60 m2 zou meer comfortabel voor vier volwassenen. Graag ons inspannende "wandelen" in L. ontspannen in een ligstoel of fauteuil, en niet op een stoel om te ontspannen od in het bed. Alle beschikbare (zelfs droger) omhoog op een theepot (:-(). Service door Cristina, was perfect: zeer nuttig u genereus. Bedankt. Vliegtuiglawaai twijfelachtige afhankelijk van de windrichting. Algemeen: Hoewel we kritische opmerkingen hadden, voelden we ons zeer comfortabel er."

"Sehr angenehmes, gepflegtes kleines Appartement (allerdings keine 60 m2, sondern eher 30-40 m2 wegen der vielen Schrägen). Für vier Erwachsene wären tatsächliche 60 m2 angenehmer. Hätten uns nach anstrengendem "Wandertag" in L. gewünscht, entspannt in einem Liegestuhl od. Sessel und nicht auf einem Stuhl od im Bett relaxen zu können. Alles vorhanden (sogar Fön) bis auf eine Teekanne (:-(). Service von Cristina, war bestens: sehr hilfsbereit u großzügig. Danke. Fluglärm fraglich abhängig von der Windrichtung. Insgesamt: auch wenn wir kritische Anmerkungen hatten, haben wir uns dort sehr wohl gefühlt."

 
Inchecken / uitchecken 10
Schoonmaak 8
Comfort 8
Prijs / kwaliteit 8
8.5
, vriendengroep, ARNOUVILLE, Frankrijk I 15 Jun 2014

"Zeer mooi appartement, heel duidelijk en waardevolle terras... vooral 's avonds na een hete dag! Denk na over nauwe luiken voor vertrek in de ochtend... anders oven de avond! Mei winkels te verbeteren het comfort? Keuken: een koffie-/ theevoorzieningen zou aanzienlijke en moet worden beschouwd ter vervanging van de 2 kachels zeer beschadigde. Een of twee kommen en een schaal zou een plus! Kant wedstrijden: een nabijgelegen supermarkt (Praça de flores) open dagelijks tot 9 uur en een handelaar van groenten en fruit aan de onderkant van het gebouw! Restaurant in de straat en op de aangename Praça das flores Zeer dicht bij het centrum... maar zeer rustig en dicht bij de bruisende straten van bairro alto. Eenvoudig als (alle afdaling) te bereiken het station Cais Sodré, die het mogelijk maakt om te gaan in Belém of de zee Aanbevelen!"

"Très agréable appartement, très clair et terrasse très appréciable...surtout en soirée après une chaude journée ! Penser à fermer les volets avant de partir le matin...sinon fournaise le soir ! Peut-être stores à prévoir pour améliorer le confort ? Côté cuisine : une cafetière électrique serait appréciable et il faudrait songer à remplacer les 2 poêles très abimées. Un ou deux saladiers et un plat de service seraient un plus !!! Côté courses : Un supermarché tout proche (praça des flores) ouvert tous les jours jusqu'à 21 heures et un marchand de fruits et légumes en bas de l'immeuble ! Restaurant dans la rue et sur l'agréable Praça das flores Pas tout proche du centre....mais quartier très tranquille et proche des rues animées du bairro alto. Facile aussi (tout en descente) de rejoindre la gare Cais do Sodré qui permet d'aller à Belem ou au bord de la mer A recommander !!!!"

 
Inchecken / uitchecken 8
Schoonmaak 8
Comfort 8
Prijs / kwaliteit 8
8.0
, volwassen stel, Amersfoort, Nederland I 07 Jun 2014

"Appartement: vriendelijk, klein en schoon, heerlijk rustig met aangenaam terras. Maar wel met wat onhandige zaken: - 5 smalle trappen - te weinig keukenspullen als je zelf wilt koken; - gootsteen zonder stop en slecht doorlopende gootsteen afvoer, geen afwasbak, afwasmachine aanwezig. De keukenmankementen zijn de beheersters meegedeeld) - veel schuine wanden in kamers (lastig voor lange mensen) - verenmatrassen niet erg comfortabel - Lokatie en buurt: - eenvoudige en zeer rustige buurt - geen buurt voor mensen die matig tot slecht ter been zijn (alle straten in de buurt zijn steil tot zeer steil) - bushaltes redelijk dichtbij, evenals kruidenierswinkeltjes."

 
Inchecken / uitchecken 10
Schoonmaak 10
Comfort 8
Prijs / kwaliteit 8
9.0

+1 646 810 8678


Bel ons voor een snel
antwoord op al je vragen!

  • Klantenservice voor, tijdens en ook na je verblijf
  • Direct boeken met automatische e-mailbevestiging
  • Veilig online betalen. Ook via eigen bank met iDEAL