Overzicht

Locatie en kaart

Reviews (33) 8,2

Reviews over het appartement

33 reviews om eventuele twijfel weg te nemen. Laat je overtuigen en kies het perfecte appartement.

Realtime,
ongecensureerde reviews
Totaal score
Inchecken / uitchecken 8,4
Schoonmaak 7,8
Comfort 8,6
Prijs / kwaliteit 8,1
8,2

Sorteer op:

Maurice, jong stel, Kew, Australië I 29 Oct 2012

"Goede locatie, goede prijs en voorzieningen opgenomen. beveiliging ingang is prachtig en zorgt ervoor dat het gebied is rustig en ontspannen. Had een geweldige tijd in deze plaats, die heerlijk was om terug te komen na een lange dag van Parijse bezienswaardigheden. Keuken tegels van de vloer werk kon gebruiken, maar blijkbaar dit ging snel gebeuren."

"Good location, great price and facilities included. security entrance is lovely and ensures the area is quiet and relaxing. Had a great time in this place, which was lovely to come back to after a long day of Parisian sightseeing. Kitchen floor tiles could use work, but apparently this was going to be done soon."

 
Inchecken / uitchecken 8
Schoonmaak 10
Comfort 8
Prijs / kwaliteit 10
9,0
Anoniem, volwassen stel, north ringwood, Australië I 16 Oct 2012

"Wij hield van de locatie en de quirkiness van het appartement. Oliver en Raimon waren charmante en Oliver beheerd om te helpen regelen onze veilig vervoer naar het Gare de Lyon op een onchristelijke uur. Het uitzicht vanaf het kleine balkon was om te sterven voor. We voelden zeer veilig en veilig en er waren veel van grote kleine cafes in de buurt."

"We loved the location and the quirkiness of the apartment. Oliver and Raimon were charming and Oliver managed to help arrange our safe transportation to the Gare de Lyon at an ungodly hour. The view from the little balcony was to die for. We felt very safe and secure and there were lots of great little cafes nearby."

 
Inchecken / uitchecken 8
Schoonmaak 8
Comfort 8
Prijs / kwaliteit 10
8,5
Karan, volwassen stel, Sheffield, Verenigd Koninkrijk I 14 Sep 2012

"Geweldige locatie, schoon en comfortabel! "

"Great location, clean and comfortable! "

 
Inchecken / uitchecken 7
Schoonmaak 8
Comfort 10
Prijs / kwaliteit 8
8,3
W., volwassen stel, Bergen op Zoom, Nederland I 26 Jun 2012

"De envirement in dat deel van de stad. Op uw verzoek we geïnformeerd over onze tijd van aankomst, maar dit was niet bekend door de mensen in Parijs. Dus moesten we wachten ca. 1 uur voordat iemand kwam. Veel dingen waren gebroken of buiten de orde. I.e.watertap in de keuken was los, tegels van kitchenfloor waren gebroken en losse. Mould in de bathroom(shower)."

"The envirement in that part of the city. On your request we informed about our time of arrival, but this was not known by the people in Paris. So we had to wait approx. 1 hour before someone came. Many things were broken or out of order. I.e.watertap in kitchen was loose, tiles of kitchenfloor were broken and loose. Mould in the bathroom(shower)."

 
Inchecken / uitchecken 4
Schoonmaak 6
Comfort 8
Prijs / kwaliteit 6
6,0
Stu , zakenreiziger, North Vancouver, BC, Canada I 17 Jun 2012

"De locatie was geweldig, Montmartre op uw deur met weinig of geen lawaai van de straat, bijvoorbeeld Boul Rochechouart. Mooie grote douche met veel van warm water. Olivier en Romain waren vriendelijk en behulpzaam met het proces van groet en vertrek, aangekomen in een tijdig. Het was perfect voor één persoon (of misschien twee als u goed opschieten). Zeer dicht bij de metrostations: Anvers, Pigalle en Abbesses, veel mooie bistro's en boulangeries, yum! Merci/Gracias Jacqueline G. Sommige tegels van de vloer keuken moeten worden vervangen en de CD-speler niet lijken te werken. Geen biggie aan het eind van de dag. C'est n'est pas grande koos. "

"The location was great, Montmartre at your doorstep with little or no noise from the street, eg Boul Rochechouart. Nice big shower with lots of hot water. Olivier and Romain were friendly and helpful with the greeting and departure process, arrived in a timely fashion. It was perfect for one person (or maybe two if you get along well). Very close to Metro stations: Anvers, Pigalle, and Abbesses, lots of nice bistros and boulangeries, yum ! Merci/Gracias Jacqueline G. Some kitchen floor tiles need replacing and the CD player didn't appear to work. No biggie at the end of the day. C'est n'est pas grande chose. "

 
Inchecken / uitchecken 10
Schoonmaak 8
Comfort 8
Prijs / kwaliteit 7
8,3
Alan, single reiziger, Mobile, AL, Verenigde Staten I 28 May 2012

"Schoon en rustig en charmant. Grote badkamer en uitstekende douche. Veel voorzieningen die u verwachten zou als u een bezoek brachten een vriend's apt - toiletartikelen, gebruiksvoorwerpen, specerijen, schotel zeep, haardroger, etc. - maar verrassend om te vinden in een verhuur. De koningin bed dat naar beneden uit de muur trekt was enigszins moeilijk, maar ten minste het was niet een sofa bed zoals in zoveel andere verhuur. De apt. was perfect voor een, maar het zou een beetje van een squeeze voor twee. Ik had moeite om uit het gebouw de eerste keer totdat ik de knop gevonden op de muur gemarkeerd Porte die de deur ontgrendeld. Dancourt Villa ligt op een stratenblok van Rue Dancourt aan de linkerkant achter grote ijzeren poort. Er zijn 8 gebouwen in de Villa, en #8 is helemaal in de rug. Er is een directe uitgang naar de bushalte op Rue Rochechouart (uitgesproken als ro-sha-shwa) in de buurt van dat gebouw, maar de poort zoemer is verborgen in een deuropening goed terug van het. Zoemers voor hoofdpoort zijn gemakkelijker te vinden. Internetcafé dwars door rue Rochechouart van rue Dancourt was erg handig en goedkoop. Een kleine kruidenier en supermarkt is daar bij de gate dat wordt geopend op de middag. Postkantoor en ATM-is in de buurt van Abbesses Metro. Één blok naar het recht op 30 bus rechtstreeks naar Eiffel gebied. 2 blokken naar links en ga via kleine park op uw recht om te vinden 85 bus rechtstreeks naar het Louvre (maar geen dienst op zondag). Abesses metro is naar beneden (en een back-up) veel vluchten, maar er is een lift rechts nadat u gaan door middel van een ticketautomaat. Zorg ervoor dat u een grote Metro/bus kaart in elke Metro, niet de kleintjes die onmogelijk zijn te lezen. Een taxi kost u ongeveer 11 euro naar het Louvre. U kunt kopen een carte van 10 bus/Metro tickets voor ongeveer hetzelfde. Aanbevelen boulangerie op Rue de Abesses genaamd Le Grenier een pijn. Het is aan de rechterkant een paar blokken voorbij de Abbesses metro. Gesloten op dinsdag en wo. Een traiteur een paar deuren beneden is uitstekend ook als is de fromagerie daar. Ik werd verteld, er zijn betere degenen, maar ik kan me niet voorstellen hoe. Boulangeries open 7 uur. Vele winkels sluiten op 1 of 2, en sommige heropenen, maar sommige niet. Alsjeblieft, alsjeblieft, bezoek Musee D'Orsay (en zorg ervoor dat u niet missen de impressionisten op de 5e verdieping), de stad van Parijs museum voor moderne kunst in de buurt van de Eiffeltoren (die beginnen met het verhaal van elektriciteit) en het Petit Palais. Neem een goede opvouwbare paraplu als degene die ze in de winkels verkopen verschrikkelijk zijn. Hangen het aan uw riem. De rode bus was leuk, ook, maar doe het op een mooie heldere dag. Ik had de pech met bistro's met uitzondering van één in Montmartre dat geweldig was. Het is in de buurt van de boulangerie aan de rechterkant en een gerecht, rundvlees dat iets met "Mille" wordt genoemd in de titel heeft. Boterachtige zachte rundvlees in een rijke jus, bedekt met gebakken uien, met gegratineerde aardappelen en haricots vert, de rode tafelwijn was uitstekend, ook. Ik kon niet geloven hoe slecht het eten was op vele andere plaatsen. De veronderstelling dat plaats in Parijs op zijn minst vrij goed zijn zou is ingesteld op false. Op één plaats ik bestelde Duck een l'orange en kreeg rundvlees een l'orange. Walgelijk. De mensen in Parijs zijn erg vriendelijk als je een beetje Frans spreken. Zeggen "Bon jour" voor iedereen, en spreek rustig. Zeggen "merci" en "au revoir" wanneer u verlaat. "Je voudrais" (juh voo-dray) betekent ik wil ... en dan kunt u gewoon aanwijzen. Veel dingen worden verkocht door gewicht met 100 gram "cent gram" (sont grahm) in het algemeen wordt een minimum. Vergeet niet om te zeggen s'il vous vlecht (Zie voo spelen). Luid praten wordt beschouwd als onbeleefd en u zal dienovereenkomstig worden behandeld. Ik had de tijd van mijn leven. Wifi werkte niet, maar het was waarschijnlijk mijn tablet die schuldig was. De wasmachine/droger is lastig. U moet wachten tot het koelt om de deur te openen. Ik wist niet dat en ik brak de greep (50 euro). Geven de ijskastdeur een goede sluiten aangezien het neigt om pop open. De droger took 2 uren drogen een zeer kleine lading. De TV was raar. Vergeet niet te druk op 0 om naar de lijst met zenders. "

"Clean and quiet and charming. Large bathroom and excellent shower. Lots of amenities that you would expect if you were visiting a friend's apt - toiletries, utensils, condiments, dish soap, hair drier, etc. - but surprising to find in a rental. The queen bed that pulls down from the wall was slightly hard, but at least it was not a sofa bed as in so many other rentals. The apt. was perfect for one, but it might be a bit of a squeeze for two. I had trouble getting out of the building the first time until I found the button on the wall marked Porte that unlocked the door. Dancourt Villa is one block up Rue Dancourt on the left behind large iron gate. There are 8 buildings in the Villa, and #8 is all the way in the back. There is a direct exit to the bus stop on Rue Rochechouart (pronounced ro-sha-shwa) near that building, but the gate buzzer is hidden in a doorway well back from it. Buzzers for main gate are easier to find. Internet cafe right across rue Rochechouart from rue Dancourt was very handy and cheap. A little grocery store is right there at the gate that opens at noon. Post office and ATM is near Abbesses Metro. One block to the right to 30 bus direct to Eiffel area. 2 blocks to left and go thru small park on your right to find 85 bus direct to Louvre (but no service on Sunday). Abesses metro is down (and back up) many flights, but there is an elevator just to the right after you go thru the ticket machine. Be sure to get a large Metro/bus map at any Metro, not the small ones that are impossible to read. A cab will cost you about 11 Euros to go to the Louvre. You can buy a carte of 10 bus/Metro tickets for about the same. Highly recommend boulangerie on Rue de Abesses called Le Grenier a Pain. It's on the right a couple of blocks past the Abbesses metro. It closes on Tues and Wed. A traiteur a few doors down is excellent too, as is the fromagerie right there. I was told there are better ones, but I can't imagine how. Boulangeries open at 7 am. Many shops close at 1 or 2, and some reopen, but some don't. Please, please, please visit Musee D'Orsay (and make sure you don't miss the Impressionists on the 5th floor), the City of Paris's Modern Art museum near the Eiffel Tower (start with the Story of Electricity) and the Petit Palais. Take a good collapsible umbrella as the ones they sell in the shops are terrible. Hang it from your belt. The red bus was fun, too, but do it on a nice clear day. I had bad luck with bistros except one in Montmartre that was terrific. It's near the boulangerie on the right and has a beef dish that is called something with "Mille" in the title. Buttery soft beef in a rich gravy, covered in sauteed onions, with potatoes au gratin and haricots vert, The red table wine was excellent, too. I couldn't believe how bad the food was in many other places. The assumption that any place in Paris would be at least pretty good is false. At one place I ordered Duck a l'orange and got beef a l'orange. Disgusting. The people in Paris are very friendly if you speak a little French. Say "Bon jour" to everyone, and speak quietly. Say "merci" and "au revoir" when you leave. "Je voudrais" (juh voo-dray) means I want ... and then you can just point. Many things are sold by weight with 100 grams "cent grams" (sont grahm) generally being a minimum. Remember to say s'il vous plait (see voo play). Loud talking is considered rude and you will be treated accordingly. I had the time of my life. The wifi didn't work, but it was probably my tablet that was at fault. The washer/drier is tricky. You have to wait until it cools to open the door. I didn't know that and I broke the handle (50 euros). Give the refrigerator door a good shutting as it tends to pop open. The drier took 2 hours to dry a very small load. The TV was weird. Remember to press 0 to get to channel list. "

 
Inchecken / uitchecken 8
Schoonmaak 10
Comfort 8
Prijs / kwaliteit 10
9,0
Anoniem, volwassen stel, Eindhoven, Nederland I 10 Apr 2012

"Perfecte lokatie, makkelijk bereikbaar vanuit NL. Zeer stipte en correcte opvang bij aankomst/vertrek. Matig bed / beddegoed, acceptabel qua schoonheid maar niet top."

 
Inchecken / uitchecken 10
Schoonmaak 7
Comfort 7
Prijs / kwaliteit 8
8,0
Mark, jong stel, Rotterdam, Nederland I 01 Apr 2012

"Very nice appartment in the middle of Montmartre with all kind of small shops and restaurants nearby and It's about 100 meters from the Sacre Coeur. It felt like having your own little house in Paris. The appartment has the luxury from home (kitchen, wifi, dishwasher, good bathroom), so excellent for a few days away. Smart solution with the bed....."

 
Inchecken / uitchecken 8
Schoonmaak 8
Comfort 10
Prijs / kwaliteit 8
8,5
W.J., volwassen stel, Bergen op Zoom, Nederland I 21 Dec 2011

"De volledigheid van keukenbenodigdheden. Check-in en check-out gaat niet erg vlot. Na aankomst bij Gare du Nord opgebeld en tijd doorgegeven wanneer we bij het appartement zullen zijn en dan toch nog bijna een uur moeten wachten."

 
Inchecken / uitchecken 6
Schoonmaak 8
Comfort 10
Prijs / kwaliteit 10
8,5
Roberto, volwassen stel, Torino, Italië I 21 Oct 2011

"Ik vond de locatie van Montmartre en..."

"Mi è piaciuta molto la posizione ottima per vivere Montmartre..."

 
Inchecken / uitchecken 8
Schoonmaak 8
Comfort 8
Prijs / kwaliteit 7
7,8
ALI, jong stel, wien, Oostenrijk I 04 Oct 2011

"Alles was ok de badkamer kan worden meer schoon"

"War alles ok Das Badzimmer kann mehr sauber sein"

 
Inchecken / uitchecken 10
Schoonmaak 8
Comfort 10
Prijs / kwaliteit 8
9,0
Boris, volwassen stel, Dresden, Duitsland I 21 Sep 2011

"Geweldige locatie, vriendelijke en persoonlijke sfeer, die een kwart in Parijs aan het welzijn, een prachtig startpunt voor vele routes door de stad en het nabijgelegen de heerlijke Cafés en restaurants, alles wil de verleidelijke kleine winkeltjes. Recht voor de deur, een andere spannende aanbod, dans, muziek, prestaties verwijderd een klein Parijse theater, een paar stappen... Een paar stappen verder en de stad is te Füßen... was meer? Niets verwerpelijk, hopen terug te keren snel!"

"Tolle Lage, freundlicher Empfang, persönliches Ambiente, das ist ein Quartier in Paris zum Wohlfühlen, ein wunderbarer Ausgangspunkt für viele Wege durch die Stadt und ganz in der Nähe die herrlichsten Cafés und Restaurants, ganz zu schweigen von den verführerischen kleinen Geschäften. Direkt vor der Tür ein kleines Pariser Theater und wenige Schritte entfernt ein weiteres mit spannenden Angeboten, Tanz, Musik, Performance... Ein paar Schritte weiter und die Stadt liegt Dir zu Füßen...was mehr? Nichts zu beanstanden, hoffe auf baldige Wiederkehr!"

 
Inchecken / uitchecken 8
Schoonmaak 8
Comfort 10
Prijs / kwaliteit 7
8,3

+1 646 810 8678


Bel ons voor een snel
antwoord op al je vragen!

  • Klantenservice voor, tijdens en ook na je verblijf
  • Direct boeken met automatische e-mailbevestiging
  • Veilig online betalen. Ook via eigen bank met iDEAL